อนุทิน 166451 - ต้นโมกข์

To reckon = คิด หรือเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง เช่น

Do you reckon you’ll stay in Ireland much longer or will you go back home in Italy?

เธอคิดว่าจะอยู่ที่ไอร์แลนด์ให้นานกว่านี้ หรือกลับบ้านไปที่อิตาลีดี?

…………

เขียน 04 Dec 2019 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)