อนุทิน 166435 - ต้นโมกข์

มนุษยศาสตร์ และธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน- เราต้องพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในการรักษาวิกฤตการณ์โลกร้อน ตอนจบ

โรงเรียนจะต้องใช้ทุกโอกาสตลอดหลักสูตร และการเล่นเพื่อบอกเด็กๆของเราถึงเรื่องใหม่ของสถานที่นั้นที่เชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์ และนักปรัชญา ชื่อ Charles Eisenstein เสนอให้มีการเล่าเรื่องโลกที่ดำเนินอยู่ ที่มองว่าโลกไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งตายให้มนุษย์เข้าไปเผาผลาญ แต่เป็นระบบที่มีชีวิต ที่สุขภาพของคนดำรงอยู่เมื่อสุขภาพของอวัยวะต่างๆและเนื้อเยื่อสมบูรณ์พร้อมกันไปด้วย อวัยวะและเนื้อเยื่อหมายถึงพื้นที่ป่าชื้น, ป่า, หญ้าทะเล, ไม้โกงกาง, ปลา, ปะการัง, และอื่นๆ

ตามเรื่องที่เล่ามานี้ การตัดสินใจในการทำลายป่าเพื่อวัวกินหญ้าไม่เพียงแต่ทำลายการดูดซับคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังต่อต้านป่าและประชากรที่อยู่ในนั้นด้วย

โลกดังกล่าวอาจไม่สามารถคิดถึงได้ แต่หากเราใช้จินตนาการตอนนี้แล้วหละก็ ภายใน 2-3 ทศวรรษ เราอาจพบลูกหลานเขียนเรื่องราวที่เราต้องการให้พวกเขาเชื่อถือก็ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Misha Ketchell. Humanity and nature are not separate—-we must see them as one to fix the climate crisis.

https://theconversation.com/humanity-and-nature-are-not-separate-we-must-see-them-as-one-to-fix-the-climate-crisis-122110

เขียน 02 Dec 2019 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)