อนุทิน 166433 - อาจารย์ต้น

A busker = นักดนตรีที่เล่นตามถนนเพื่อขอเงิน วณิพก เช่น

The buskers in city center add the lively atmosphere of the city.

นักวณิพกหลายคนที่เล่นตามศูนย์กลางของเมืองจะเพิ่มบรรยากาศที่สดชื่นให้กับเมือง

………….

เขียน 02 Dec 2019 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)