อนุทิน 16643 - ทองหยอด

การติดต่อประสานงาน (ต่อจาก 25 ก.ค. 51)

1. เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบ
วิธีแก้ไข
1.  แจ้งผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนโดยละเอียด
2.  ห้ามใช้อารมณ์ ให้ใช้ปิยะวาจา

2. สื่อสารไม่รู้เรื่อง
วิธีแก้ไข
1.  ใช้ความอดทน อดกลั้น ยิ้มสู้ อธิบายซ้ำ
2.  ถอยเข้ามุม แล้วตั้งหลัก

3. ผู้ขอใช้บริการไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน
วิธีแก้ไข
1.  ทำคู่มือ
2.  ขอหัวหน้าพูดอธิบายแทน

4. รับโทรศัพท์ไม่ทัน
วิธีแก้ไข
1.  เดินให้เห็นว่ากำลังรับโทรศัพท์อยู่
2.  ห้องธุรการรับแทน
3.  อธิบายปัญหาให้เจ้าตัวเข้าใจ

5. ผู้รับฝากงานไม่บอกถึงเจ้าตัว
 วิธีแก้ไข
1. จัดหากระดาษสีบันทึกวางไว้ข้างโทรศัพท์

เขียน 28 Jul 2008 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)