อนุทิน 166417 - Wasawat Deemarn

เขียน … ในเมือง

“…

ชีวิตไม่ได้ล้ม แต่ไม่ได้เริ่มเดินต่างหาก

หากยังคงมีลมหายใจอยู่ ชีวิตยังคงต้องเดินต่อไป

ควรเหลือความดีงามไว้ในโลกนี้บ้าง

…”

๑ ธ.ค.๖๒

เริ่มวันแรกในเดือนสุดท้ายของปี

เขียน 01 Dec 2019 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)