อนุทิน 166408 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๗

ช่วงครึ่งเช้าของวันนี้…วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒…บรรยายเรื่อง การจัดทำ Job Description ให้กับน้อง ๆ สายสนับสนุนวิชาการ ของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามความเห็น (0)