อนุทิน 166400 - ต้นโมกข์

Collar = คอลละ = ตอปกเสื้อ

white-collar worker = ไวท คอลละ เวิร์คเกอร์ = พนังงานออซฟิซ (ในอดีตมักจะสวมเสื้อแขนยาวสีขาว)

Blue-collar worker = บลู คอลละ เวิร์คเกอร์= กรรมกร หรือคนใช้แรงงาน (ในอดีตมักจะสวมเสื้อสีฟ้า)

เขียน 28 Nov 2019 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)