อนุทิน 166390 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

Self-compassion แปลเป็นไทยว่า การเมตตาต่อตัวเอง คือ ความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจข้อผิดพลาดในชีวิต ตระหนักรู้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง เห็นอกเห็นใจและให้อภัยต่อตัวเอง ไม่ตัดสิน ไม่กล่าวโทษ และไม่ลงโทษตัวเอง

Self-compassion ไม่ต้องใจร้ายกับตัวเองมากนักก็ได้วัยรุ่่น

The Potential

…”

๒๗ พ.ย.๖๒

ยามดึก

เขียน 27 Nov 2019 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)