อนุทิน 166386 - ต้นโมกข์

มนุษยศาสตร์ และธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน- เราต้องพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในการรักษาวิกฤตการณ์โลกร้อน ตอนที่ 2

เมื่อลัทธิยูดายและคริสเตียนเริ่มเข้ามาเป็นพลังทางศาสนาหลักในสังคมตะวันตก พระเจ้าองค์เดียวของพวกเขา ซึ่งรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์และการทำให้พ้นจากบาป จะถูกฉายใหม่อีกครั้ง คราวนี้จะไม่พึ่งธรรมชาติอีกแล้ว พันธสัญญาเก่าสอนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์โดยดูจากรูปของตนเอง และให้การปกครองโลกแก่มนุษย์

ในฐานะนักประวัติศาสตร์ Lynn White แสดงความคิดเห็นว่า คุณค่าดังกล่าววางอยู่บนแนวคิดที่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (anthropocentrism) หรือระบบความเชื่อที่มองมนุษย์ว่าตัดขาดจากสิ่งที่เหนือกว่า หรือโลกธรรมชาติ จริงๆแล้วคนที่เชื่อมั่นไบเบิลอย่างแรงกล้าจะเป็นห่วงการล่มสลายของสภาพแวดล้อมที่ส่งกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ทั้งหลาย

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 บิดาของปรัชญาสมัยใหม่ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Rene Descartes แบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ จิต และ กาย ในฐานะที่เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล Descartes มองมนุษย์ว่าแยกขาดจากธรรมชาติที่ทรงคุณมากกว่า และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสองประการนั้นคือเครื่องจักรที่ไม่มีจิต และต้องถูกควบคุมและใช้ประโยชน์มันอย่างเต็มที่ งานของ Descartes ส่งผลต่อสังกัปสมัยใหม่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ มนุษย์ และอัตลักษณ์ของสัตว์ ในสังคมตะวันตก

แปลและเรียบเรียงจาก

Misha Ketchell. Humanity and nature are not separate—-we must see them as one to fix the climate crisis.

เขียน 27 Nov 2019 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)