อนุทิน 166384 - ต้นโมกข์

marital status =แมริเทิล สเตตัส = สถานภาพการสมรส

single = ซิงเกิล = โสด

married =แมริด = แต่งงานแล้ว

widowed =วิโดวด = เป็นหม้าย

divorced =ดิ วอร์ซท = หย่าร้าง

separated = เซะพะเรทิด = แยกกันโดยที่ไม่ได้หย่า

spouse =สเปาซ = คู่สมรส

เขียน 27 Nov 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)