อนุทิน 166360 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๐๔

กระแสแห่งพระธรรม…น้อมนำลงสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตัวของฉันเอง…ขอบคุณเทคโนโลยีที่พามาให้ฉันได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในภพนี้ได้เร็วมากขึ้นกับการเรียนรู้…ด้วยตัวของเราเอง “ปัจจัตตัง”…ส่งผลถึงดวงจิตของฉันเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พระพุทธศาสนา..คือศาสนาแห่งปัญญา นำพาพ้นทุกสู่มรรคผลจริงแท้แห่งสัจธรรม

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ อาจารย์ ขอบคุณค่ะ ขึ้นอยู่กับผู้ใดจะรู้แจ้งค่ะ