อนุทิน 166359 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๐๓

รู้อะไร…ไม่สู้ที่รู้จักตนเอง…ชนะอะไร…ก็ไม่สู้ที่เราชนะใจตัวของเราเอง…”ปัจจัตตัง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชนะตนได้..ยอดมนุษย์

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์