อนุทิน 166356 - prayat duangmala

ความสุขวัยเกษียณคงต้องอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น..ดูปลาเล่นน้ำมองท้องทุ่งที่เก็บเกี่ยว..ผ่านไปก็เก็บฟางข้าว..รอการปลูกเห็ดฟางต่อไปหลังจากทำโรงเรือนเสร็จ

เขียน 22 Nov 2019 @ 19:48 ()


ความเห็น (0)