อนุทิน 166352 - อาจารย์ต้น

to be broke หรือ to be skint = มีเงินน้อย หรือไม่มีเงินเลย

เขียน 22 Nov 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)