อนุทิน 166350 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวาน (21 พฤศจิกายน 2562) ขึ้นเวทีเป็นวิทยากร พลิกโฉมประด็นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ เสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีท่านอาจารย์หลายท่านให้กำลังใจว่า ฟังแล้วมองเห็นภาพการพัฒนางานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ให้กลับไปเขียนคู่มือการพยาบาลต่ออีกเล่มโดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติจริงไปเขียนจะเป็นคู่มือการทำงานที่ดีมาก ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสมาคมพยาบาลฯแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาลที่ให้โอกาสมาเล่าเรื่อง เส้นทางสายวิจัย ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาค่ะ (21 พฤศจิกายน 2562)

เขียน 22 Nov 2019 @ 12:03 ()

คำสำคัญ (Tags) #km#r2rความเห็น (0)