อนุทิน 166337 - ต้นโมกข์

ผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในประเทศไทย ตอนที่ 4

ศูนย์ข่างกรองด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยกับสหรัฐ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ช่วงต้นปี 2001 ตามที่ Benjamin Zawacki ได้เสนอ คนนี้เป็นอดีตผู้วิจัยการนิรโทษกรรมนาๆชาติ ที่ในปี 2008 สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทรมานของมุสลิมในภาคใต้

แต่เขาอ้างว่าการที่สหรัฐให้การสนับสนุนกับไทยในเรื่องกองกำลังกลับสร้างปัญหา

ในหนังสือของเขาชื่อ “ประเทศไทย: พื้นฐานที่กำลังเปลี่ยนแปลงระหว่างสหรัฐและการโรยตัวขึ้นของจีน” (Thailand: Shifting Ground Between the U.S. and a Rising China) เขาอ้างอิงถึงทูตสหรัฐในประเทศไทย คือ Ralph Skip Boyce ที่กล่าวต่อวอชิงตันในปี 2005 ว่า

“มีแก่นเรื่องการสมรู้ร่วมคิด 2 ประการ ที่แพร่หลายในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากว่า สหรัฐปลุกระดมมุสลิมให้ใช้ความรุนแรง เพื่อที่ให้ความชอบธรรมกับขยายฐานในภูมิภาค และ CIA (สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ) กำลังให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย เพื่อที่จะให้ความชอบธรรมแก่สหรัฐในภูมิภาค เพื่อการต่อสู้กับสงครามก่อการร้ายในโลก

ในขณะที่กรุงเทพฯใช้กฎอัยการศึกกับภาคใต้ นักวิชาการชาวไทยต่างยืนยันว่าผู้ก่อการร้ายได้รับแรงดลใจจากความเหลื่อมล้ำหรือความทุกข์โศกของชาติพันธุ์ (ethnic grievance) ไม่เกี่ยวกับศาสนา แม้ว่าจะมีโรงเรียนมุสลิม และประเพณีที่คงอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ตาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Richard S Ehrlich. New generation insurgents raising hell in Thailand.

เขียน 20 Nov 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)