อนุทิน 166335 - ต้นโมกข์

village = วิลเลจ = หมู่บ้านในเมืองเล็กๆ หรือตามชนบท

Housing Estate = เฮ้าสซิ่ง เอสเตท, Housing development = เฮ้าสซิ่ง ดิเวลลอพเมิ่น = บ้านจัดสรร

เขียน 20 Nov 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)