อนุทิน 166314 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๘

เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด…คิดและต้องการทำสิ่งใด ทำให้สุด ๆ…แล้วตัวเราจะเห็นคุณค่าของตัวเราเอง…และไม่จำเป็นที่ตัวเราจะต้องเหมือนใคร หรือนำไปเปรียบเทียบกับใคร ๆ…เพราะนี่คือ ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)