อนุทิน 166310 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๔

ระยะนี้…เราสองคนพูดถึงเรื่อง “มรดกที่ดิน” ของเราเสมอ ๆ…เพราะอายุเริ่มมากขึ้น ย่างเข้าสู่บั้นปลายของชีวิต…เตรียมบอก แจ้งให้ลูกชายสองคนทราบเสมอในเรื่องความเป็นมาของที่ดิน…บอกถึงเอกสารอยู่ตรงไหน…สำหรับเงินนั้น มีตรงไหนบ้างที่ลูก ๆ พึงจะได้รับ…เพราะสุดท้าย เมื่อไม่มีพ่อเร-แม่บุษ นายสองคนเท่านั้นจะดูแลผืนดินต่อไปได้…อนาคต ราคาที่ดินขึ้นตลอด ขอบอก เพราะพ่อเร-แม่บุษ ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว…นี่คือ การสร้างฐานะที่พวกเราร่วมสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ ของพ่อกับแม่…เตรียมตัวก่อนที่จะลาจากโลกใบนี้ เป็นการเตรียมตัวก่อนตาย…จงอย่าประมาทต่อชีวิต

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)