อนุทิน 166305 - ต้นโมกข์

council = เคานเซิล = คณะกรรมการ หรือ สภา

counsel = เคานเซิล = ทนายความ ผู้ให้คำแนะนำทางกฎหมาย คำแนะนำ

แต่ถ้าเป็นกริยา จะหมายถึง ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ

consul =คอนเซิล = กงสุล

เขียน 18 Nov 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)