อนุทิน 166296 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๐

“จิตที่เปี่ยมไปด้วยธรรม”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)