อนุทิน 166295 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

เดือนมกราคม ๒๐๑๖ สภาเศรษฐกิจโลก เสนอว่า บุคลากรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ควรมีความสามารถ ดังต่อไปนี้คือ

สามารถแก้ปัญหาซับซ้อน คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะบริหารจัดการคน มีทักษะร่วมมือกับผู้อื่น มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถประเมินและตัดสินใจ มีจิตมุ่งบริการ สามารถเจรจาต่อรอง และคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น

– ดร. Yu Taeho –

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์

หน้า ๘

…”

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยามดึก

เขียน 17 Nov 2019 @ 23:53 ()


ความเห็น (0)