อนุทิน 166280 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๙

ที่ตัวเรา เข้าใจเด็ก ๆ รุ่นใหม่ เพราะว่า ตัวเราเคยเป็นเด็กมาก่อน…และเราก็เข้าใจจิตใจของผู้ใหญ่ เพราะเราถูกฝึกให้รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นเสมอ ๆ…อาจเป็นเพราะครู อาจารย์ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฝึกฉันมาให้เป็นแบบเช่นทุกวันนี้…แล้วที่ทุกฝึกมา นำมาใช้กับสังคมปัจจุบันนี้ได้หรือไม่?…เริ่มคิดหนัก!!!…ทนได้ แม่ก็ทน…แต่หากทนไม่ไหว แม่ก็จะสวนเข้าให้เช่นกัน…บทบาทของนางเอก-นางมาร มันอยู่ใกล้กันมาก ๆ จะบอกให้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)