อนุทิน 166277 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๗

มนุษย์เรา…กว่าจะเรียนรู้เรื่องความเป็นจริง ใช้เวลาการเรียนรู้หลายเวลาเชียวล่ะ!!!…ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริง ๆ และการเปิดใจที่จะเรียนรู้และยอมรับด้วยเชียวน่ะ!!!…ขอบคุณสำหรับชาตินี้ ที่ได้ค้นพบ “ความเป็นจริงของชีวิต” และฉันได้เรียนรู้ เก็บทุกเรื่องนำมาเป็นครูสอนตนเอง…สุดท้ายจะพบสิ่งต่าง ๆ ตามคำพระพุทธองค์ได้สอนพวกเรามา…ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น จึงจะทราบถึง “ความจริงของชีวิต”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)