อนุทิน 166271 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำสอนทางพุทธศาสนานั้น ต้องการสอนให้เรามีปัญญาก่อนแล้วจึงมีศรัทธา ด้วยพุทธศาสนานั้นไร้บังคับให้เชื่อ นี่คือความพิเศษสุดจึงมีคำกล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ ซึ่งทำให้คนรู้พุทธธรรมไม่ต้องตกเป็นเหยื่อทางมิจฉาทิฐิของคนใด

เขียน 14 Nov 2019 @ 22:32 () แก้ไข 14 Nov 2019 @ 22:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #พุทธธรรม#วัฒนธรรมท้องถิ่น#umi#อุทัย เอกสะพังความเห็น (0)