อนุทิน 166262 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๔

ระยะนี้…เตรียมงานหลักสูตร Career Path กับเรื่อง Competency ในการเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 4 รุ่น…มีน้อง ๆ สอบถามมากมาย…และได้รับการทาบทามจาก มรภ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อให้ไปบรรยายเกี่ยวกับ Career Path ให้กับบุคลากรที่ มรภ.สุราษฎร์ธานี ถึง 4 ครั้ง…โปรแกรมคิวการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา ยาวไปทั้งปี

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)