อนุทิน 166261 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๓

ช่วงนี้…เวลาพี่ฟ้าครามเกิดความสงสัยในสิ่งใด ๆ ที่เรียนมา เธอจะเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์หาคำ ๆ นั้น…เด็ก Gen นี้ มีโอกาสมากมายเลยลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)