อนุทิน 166259 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

โครงการธนาคารโรงเรียน..ธกส.เปิดบัญชีออมทรัพย์ให้นักเรียน..ไม่น่าเชื่อว่า จะมีกิจกรรมแบบนี้ในโรงเรียนขนาดเล็กมาก…

เขียน 14 Nov 2019 @ 00:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #บริหารจัดการ#ธนาคารโรงเรียนความเห็น (0)