อนุทิน 166255 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๒

ความรู้ + ประสบการณ์…เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเราเองสามารถนำไปประยุกต์เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเองได้…เพียงแต่ตัวเราเองต้องกล้าที่จะแสดงออก…กล้าที่จะลงมือทำ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)