อนุทิน 166234 - Dr Jirutthitikan Pimvichai

การสังเคราะห์ การเขียนแผนการสอนเพื่อให้ได้มาสู่ความเป็น เชี่ยวชาญ หากเรารู้ concept , process แล้วนำมาสรุปเป็นของตัวเอง เราต้องผ่านการกรองข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดไม่น้อยกว่าสิบคนขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการและขั้นการสอนเป็นของเราเอง

เขียน 10 Nov 2019 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)