อนุทิน 166223 - prayat duangmala

ความรู็สึกช้า..ลืมเมื่ออายุเยอะขึ้น..เสียดายหลังจากเก็บเกี่ยว..ข้าวที่ปลูกนำไปขาย..ไม่หน้าขายเพราะเป็นข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี..เป็นปีแรกและปีต่อๆไป..จะทำนาปุ๋ยอินทรีย์ ต้องใช้การสีเองแพ๊คขายเองแล้วปีต่อไป..เป็นข้าวกล้อง..

เขียน 08 Nov 2019 @ 17:32 ()


ความเห็น (0)