อนุทิน 166208 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๐

สิ่งใด…หากเราเชื่อมั่น มั่นใจในตัวของเราเองว่าสิ่งนั้นถูกต้อง ก็ขอให้เดินต่อไปในทิศทางที่ถูกต้อง…แล้วสักวัน เราจะเห็นอะไรในบางอย่างที่เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีต่อตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)