อนุทิน 166207 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๙

ศีล สมาธิ ปัญญา…น้อมนำลงสู่การปฏิบัติเสมอ ๆ ต่อชีวิตของคนเรา แล้วจะเห็นบางสิ่งที่ใส ๆ เกิดขึ้นในตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)