อนุทิน 166205 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๗

ในการคิดคำนวนยอดเงินในการขึ้นเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย…เป็นอะไรที่ต้องคิดหนัก เหตุเพราะวิธีการคิดของแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน…สำหรับฉัน ต้องนำมาทุกฉากของยอดเงินในการที่จำนำยอดเงินมาคำนวน ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงิน ๑.๗,๑.๕ เต็ม…สำหรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ คือ ๔% ในการนำยอดเต็มมาคำนวณ คือ ต้องนำจำนวนคนมีตัวจริง ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ มาคิด ๔%…ห้ามนำยอดจัดสรรจากสำนักงบประมาณมาคิดเด็ดขาด เพราะจะมีส่วนที่มิใช่ หรือมิพึงได้ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทางกองนโยบายและแผน ขอเกินมา หากเกินมาต้องนำคืนสำนักงบประมาณ…นี่กระมัง!!! ที่เขาบอกว่า “เงินหลวงตกน้ำไม่ไหล…ตกไฟไม่ไหม้” เงินเหลือก็ต้องคืนให้กับสำนักงบประมาณไป เพราะต้องตอบ สตง.ให้ได้ด้วย เนื่องจาก การทำงานภาครัฐมี สตง. คอยกำกับ ตรวจสอบอยู่…กว่าจะอธิบายให้กับผู้บริหารเข้าใจ เกือบ ๒ ชั่วโมง…อาศัยประสบการณ์ในการทำงาน การทวนสอบคำถาม คือ ต้องตอบคำถามฉันให้ได้ว่า “หากเกิดอะไรขึ้น ผู้ใดที่จะรับผิดชอบ” สุดท้าย…เรียกประชุมกันใหม่ เพื่อประชุมให้เข้าใจตรงกัน…สำหรับฉัน การทำงาน หากถูกต้องในครั้งนี้ ก็อย่าได้วิตกว่าจะมีปัญหาในภายหน้า เพราะเป็นคนไม่ต้องการทำงานแล้วมานั่งแก้ไขปัญหา…ชอบการทำงานที่ต้องป้องกันให้กับทุกคนเสมอ ๆ…หากใครดื้อที่จะทำ ขอให้เซนต์มาในบันทึก และคน ๆ นั้น ต้องรับผิดชอบทั้งหมด หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการงบประมาณนี้..ละเอียดรอบครอบยิ่ง..สุดยอดครับท่าน…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ทำงานต้องระวังค่ะ ยิ่งทำงานให้กับส่วนราชการ ต้องระวังอย่างมาก เพราะจะมีประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนแฝงอยู่ด้วยค่ะ