อนุทิน 166202 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๖

ผลสอบเทอม ๑ ชั้น ป.๒ ของพี่ฟ้าคราม…เธอได้ ๘๗ %…ทุกรายวิชา สรุป คือ “ดีเยี่ยม”…ย่าบอกว่า ประคองอย่าให้ต่ำกว่า ๘๕% เพราะหากต่ำ เธอต้องพิจาณาตัวเองแล้วว่าเพราะสาเหตุใด…เธอตอบว่า “จ๊ะ”…นี่คือ ผลของการวัดความรู้ ผลจากการแข่งขัน แต่ไม่ได้หมายความว่า…เธอจะเก่ง ยังมีอีกมากมายที่เธอต้องเรียนรู้ค่ะ “พี่ฟ้าคราม”ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดที่สุดแล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ย่าว่า “เธอพอประมาณค่ะ”