อนุทิน 166193 - prayat duangmala

เตรียมเก็บเกี่ยวข้าว การจ้างรถเกี่ยว..เป็นข้าวเจ้า ได้ส่งโรงสี ประมาณ 5 ตัน กิโลละ 12 บาทเศษ เหลือเก็บไว้กิน อีกประมาณ 2 ตัน ทำแบบใช้ปุ๋ยชีวภาพ..ทำเองและมีเพียงการใช้แอปซ่าปรับสภาพดิน เหลือข้าวเหนียวอีกประมาณ 2 ตัน เนื้อที่ 8-10 ไร่ นาดอน

เขียน 06 Nov 2019 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)