อนุทิน 166186 - ต้นโมกข์

“พวกเราพยายามที่จะไม่เป็นไทย”: การต่อต้านของชนกลุ่มน้อยที่ได้ยินทุกวัน ตอนที่ 1

ท่ามกลางเมฆที่คล้อยลงต่ำ, โคลน, และลูกไก่ ในหมู่บ้านที่อยู่ในป่าลึกแถบเนินเขาภาคเหนือ สาวน้อยคนหนึ่งบอกฉันว่า “เราไม่ใช่ไทย และเราพยายามที่จะไม่เป็นไทย บางครั้งฉันพบตนเองว่าคุยกับครอบครัวในไทย และฉันคิดว่า ‘ไม่ พยายามที่จะเป็น Lisu’” Katima เป็นนักกิจกรรม และเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยจำนวนมากในประเทศไทย กลุ่ม Lisu กระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขาทางภาคเหนือในประเทศไทย กลางป่าลึกทางตะวันออก และภาคเหนือของพม่า และทางภาคใต้ของจีน พวกเขาเป็นคนไร้รัฐ แต่มีภาษา, วัฒนธรรม, ศาสนา, วิถีปฏิบัติ ที่แตกต่างจากรัฐชาติที่โอบอุ้มพวกเขา

ในหนังสือ The Art of Not Being Governed (ศิลปะของการไม่ถูกปกครอง) ซึ่งเขียนโดยนักมานุษยวิทยา James C. Scott ได้ทำกรณี Lisu (และชนกลุ่มน้อยหลากหลายที่พบใน ที่ดอนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่ศึกษาสภาวะไม่มีรัฐทั้งในแง่วัฒนธรรมและวัตถุธรรม ภาษาที่ลื่นไหล, วัฒนธรรม, การขาดตัวอักษร, และการดำรงชีพแบบกึ่งเร่ร่อน ทำให้พวกเขาพัฒนาโดยที่ไม่มีรัฐชาติไหนจะสนใจโอบอุ้ม เพราะชนกลุ่มน้อยพวกนี้ไม่สามารถผลิตอาหาร, ไม่สามารถเสียภาษี, หรือแม้กระทั่งให้ทหารกับรัฐชาติ ชนกลุ่มน้อย Lisu และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เป็นอิสระจากข้อจำกัดพวกนี้ และสามารถปกครองได้ด้วยตัวของตัวเอง Scott เสนอว่าพวกเขาพยายามที่จะเป็นพวกประชาชนที่เอาชนะไม่ได้ (unconquerable population)

แปลและเรียบเรียงจาก

Garbriel Ernst “We try to not be Thai”: the everyday resistance of ethnic minorities

เขียน 05 Nov 2019 @ 18:38 () แก้ไข 05 Nov 2019 @ 18:39, ()


ความเห็น (0)