อนุทิน 166184 - ต้นโมกข์

fake news = ข่าว หรือ ข้อมูลที่อยู่ในความสนใจ แต่เป็นข้อมูลที่ไม่จริง หรือเท็จ

เขียน 05 Nov 2019 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)