อนุทิน 166181 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๓

การทำงานใด หากกระทำด้วยการสร้างระบบที่ดีแล้ว จะทำให้งานนั้นออกมาด้วยความสำเร็จ เป็นไปตามความประสงค์มากที่สุด…เปรียบเทียบกับการทำงานใด หากทำแบบไม่เป็นระบบ ความสำเร็จที่บรรลุผลจริง ๆ นั้น จะเห็นได้ยาก

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)