อนุทิน 166158 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๒

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…กำลังเริ่มบทบาทมากขึ้น ๆ ทุกทีแล้ว…พี่บุษเป็นคนใจเร็ว รอมาเกือบ ๒๐ ปี ยังดีที่ได้เห็น และได้ทำให้เกิดขึ้น สำหรับการทำงานภาครัฐที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…องค์ความรู้ + ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถช่วยทำให้งานเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับทีมน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ในกองบริหารงานบุคคลทุกคนที่ช่วยทำให้เกิดขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)