อนุทิน 166157 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๑

มีบางสิ่ง…บ่งบอกว่า “คนที่เหมือนกัน นิสัยคล้ายกัน ความคิดเหมือนกัน…มักจะอยู่รวมกลุ่มกัน ใกล้กัน” ถ้าไม่เหมือนกัน ไม่คล้ายกัน คิดแตกต่างกัน มักจะสกัด กีดกั้นให้ห่างกัน…คริ ๆ ๆ…ท่าจะจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)