อนุทิน 166155 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๙

เตรียมเขียนหลักสูตร เกี่ยวกับวิชาชีวิตจริง…หลักสูตร “ความสุขที่แท้จริงของชีวิต”…ด้วยการ Advance…โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก พร้อม ๆ กับความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป…ปัจจุบันความรู้มีความสำคัญพร้อมๆ กับการมีทักษะที่ดี เป็นความพร้อมของการดำรงชีวิตมนุษย์

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จะรออ่านนะครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด