อนุทิน 166154 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๘

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓…จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรได้ ๑๑ รุ่น ๗ หลักสูตร…เตรียมทุกเรื่องให้แล้วเสร็จ พัฒนาบุคลากรสำหรับคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ในเรื่องของความเก่ง ควบคู่กับการเป็นคนดี มีคุณธรรม…เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)