อนุทิน 166146 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๗

เราก็ยังไม่เหมือนเขาเลย…แต่ก็อย่าหวังให้เขานั้นมาเหมือนเช่นเรา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)