อนุทิน 166144 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๕

วันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดเทอมของพี่ฟ้าคราม…สำหรับพี่สกายไม่มีปิดเทอม ไปเรียนปั้นดินน้ำมัน ได้มา คือ การปั้นงู ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)