อนุทิน 166135 - PANITA SAWANGPHITHAK

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เขียน 31 Oct 2019 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)