อนุทิน 166131 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๔

กว่าจะชี้แจง และอธิบายถึงการรวมตัวในการคิด ๘ % ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ แทบตาย…ต้องอธิบาย ต้องจากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริงเช่นฉันเอง…การรวมสายกันอยู่มันรอด หากแยกสายมันจะตาย แล้วมันก็ไม่ถูกต้องด้วยในหลักการทำงาน…เวลาทำงานอย่า “ทิ้งหลักการ” หากทิ้งเมื่อไร เตรียมขึ้นศาลปกครองกันเมื่อนั้น…หนทางเริ่มสว่างเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)