อนุทิน 166130 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๓

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ๔ โครงการ ๔ หลักสูตร สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่าน กบม. เรียบร้อย เตรียมตัวจัดการอบรมอีก…มองถึงภาระงานดาหน้ามาเต็มค่ะ ตอนนี้…ทำงานตรงไหน ขึ้นอยู่กับความรู้ + ประสบการณ์ + การมองการณ์ไกลของตัวเราเอง เท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)