อนุทิน 166096 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำลังเปิด FB LIVE ชมเวที #ก้าวคนละก้าว ภาคใต้
ต่อเนื่องกระแสสร้างสุขภาพการดูแลด้วยตัวเราเอง

ลดภาระค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยที่ป้องกันไม่ได้จริง ๆ

ทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราเอง และค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรัฐ ^_,^

วันนี้มาโรงพยาบาล
เป็น ๑ ใน ๗๗ โรงพยาบาลที่รับเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทซีพีออลล์

ขอบคุณลูกค้า 7-11 ทั่วประเทศที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก
ในโครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส ๒ ที่พี่ตูนเป็น Presenter

ทุกการลดใช้ถุงมีคุณค่า ทุกยี่สิบสตางค์จากทุกท่าน ใช้ในการดูแลรักษาความเจ็บป่วยของประชาชน

ตั้งใจ … ทั้งลดการใช้พลาสติก และลดการทำให้ตัวเองเจ็บป่วย

สัปดาห์นี้ เพื่อน ๆ ออกกำลังกายกันถึง ๑๕๐ นาที หรือยังคะ?ความเห็น (0)