อนุทิน 166088 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๖๐

อุเบกขา…การวางตัวเป็นกลาง แม้ยาก แต่หากเรานำมาปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ…ในทุก ๆ เรื่อง จะเห็นว่า “ไม่ยากเลย”…ขึ้นอยู่กับตัวเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง แรก ๆ อาจดูเหมือนยาก แต่หากฝึกบ่อย ๆ จะเห็นว่า “มันไม่ยากเลย…สุดท้ายจะกลายเป็นนิสัย ความคุ้นชินของตัวเราเองมากกว่า”…สุดท้ายตัวเราเองจะเห็นว่า “ธรรมะ” สอดแทรกอยู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตาย เรียกว่า “ตลอดชีวิต” จะมีหลักธรรมสอดแทรกอยู่ในทุกเรื่องของคำว่า “ชีวิต”…ซึ่งขึ้นอยู่กับมนุษย์คนใดจะรู้จริง และนำลงสู่การปฏิบัติจริงมากกว่า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)